GENO FÖRFATTARTJÄNST
"Om ni med egna ord berättar vad ni vill ha sagt så skriver vi det med ’bokord’."
Om oss : Genberg : Nordström : Böcker : Tryck : Foto : Kontakt

OM RICHARD NORDSTRÖM

Richard Nordström skrev sina första artiklar i lokalpress 1966 och hade siktet inställt på en journalistisk bana. Det blev istället en 40-årig karriär med internationella affärer där Paris varit en av baserna.

Skrivandet fick bli en hälsosam hobby. Nordström har producerat artiklar, instruktionsböcker och romaner samt bistått utländska författare med korrigeringar och språkliga anpassningar.Hemsidedesign © Johannes Genberg 2017 och framåt. Allt material är © Geno Författartjänst och får fritt användas för privat bruk, eller för icke-kommerciella utbildningssyften. Kontakta författaren för annan användning.