GENO FÖRFATTARTJÄNST
"Om ni med egna ord berättar vad ni vill ha sagt så skriver vi det med ’bokord’."
Om oss : Genberg : Nordström : Böcker : Tryck : Foto : Kontakt

FOTO

Anders Hjelm har odlat sitt fotografiintresse sedan 70-talet. Som filmtekniker lärde han sig värdet av god efterberbetning av bilden. Han fotograferar gärna människor i situationer då de är koncentrerat sysselsatta vare sig de målar, talar eller spelar musik.

I hans omfattande fotoarkiv finns otaliga bilder i olika genrer passande för bokomslag.Hemsidedesign © Johannes Genberg 2017 och framåt. Allt material är © Geno Författartjänst och får fritt användas för privat bruk, eller för icke-kommerciella utbildningssyften. Kontakta författaren för annan användning.